Blog kategorie
 
Jak wykorzystać moc psalmów w magii - część 3 - Psalmy od 101 do 150 0
Jak wykorzystać moc psalmów w magii - część 2 - Psalmy od 101 do 150

W poprzednich częściach omówiliśmy znaczenie i zastosowanie psalmów od 1 do 50, oraz od 51 do 100. W tej części przedstawimy interpretacje psalmów od 101 do 150, które należą do piątej księgi, związanej z czasem powrotu z niewoli babilońskiej i odbudowy świątyni. Te psalmy wyrażają nadzieję i radość z ocalenia i przywrócenia, a także chwałę i uwielbienie dla Boga, który jest wierny i łaskawy dla swojego ludu. Te psalmy mają także wiele zastosowań magicznych, które pomagają w różnych sytuacjach i potrzebach, takich jak ochrona, uzdrowienie, błogosławieństwo, sukces, miłość, pokój i wiele innych.

 

Listę psalmów od 1 do 50 znajdziesz w tym wpisie.

Listę psalmów od 51 do 100 znajdziesz natomiast tutaj.

 

Oto kontynuacja jednej z możliwych form użycia konkretnych psalmów do działań magicznych:

 • Psalm 101 - służy do ochrony przed wrogami i pozbycia się złych duchów. Ten psalm pomaga chronić się przed wrogami, którzy chcą nas skrzywdzić lub zniszczyć, a także pozbyć się złych duchów, które mogą nas zakłócać lub opętać. Pomaga także zachować prawość i wierność Bogu i ludziom.

 • Psalm 102 - służy do pomocy w sprawach płodności i przyznania łaski. Ten psalm pomaga prosić Boga o pomoc w sprawach płodności i poczęcia dziecka, a także o przyznanie łaski i błogosławieństwa dla nas i naszych potomków. Pomaga także wyrazić naszą skruchę i pokorę przed Bogiem.

 • Psalm 103 - służy do pomocy w poczęciu dziecka i odpuszczenia grzechów. Ten psalm pomaga prosić Boga o pomoc w poczęciu dziecka i ochronę ciąży, a także o odpuszczenie grzechów i uzdrowienie z choroby. Pomaga także dziękować Bogu za jego miłość i dobroć dla nas i naszych dzieci.

 • Psalm 104 - służy do powtarzania często, aby zniszczyć zło, oczyścić z krzywd, zła i grzechu. Ten psalm pomaga  zniszczyć zło, które nas dotknęło lub nam grozi, a także oczyścić się z krzywd, zła i grzechu, które popełniliśmy lub doznaliśmy. Pomaga także chwalić Boga za jego wielkość i dzieła.

 • Psalm 105 - służy do uzdrowienia, zwłaszcza z nawracającej gorączki. Ten psalm pomaga uzdrowić się z gorączki, która nawraca lub utrzymuje się, a także złagodzić ból i cierpienie. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszej chorobie.

 • Psalm 106 - służy do przywrócenia zdrowia, zwłaszcza po gorączce. Ten psalm pomaga przywrócić zdrowie i siłę po gorączce, która nas osłabiła lub zagrażała naszemu życiu, a także uzdrowić się z innych chorób lub ran. Pomaga także dziękować Bogu za jego uzdrowienie i ocalenie.

 • Psalm 107 - służy do uzdrowienia z gorączki. Ten psalm pomaga uzdrowić się z gorączki, która jest spowodowana przez infekcję, zatrucie lub inne przyczyny, a także przywrócić normalną temperaturę ciała i samopoczucie. Pomaga także dziękować Bogu za jego łaskę i miłosierdzie.

 • Psalm 108 - służy do zaklęć biznesowych, sukcesu finansowego, często jest używany w miejscu prowadzenia biznesu. Ten psalm pomaga tworzyć i używać zaklęć biznesowych, które mają na celu przyciągnąć klientów, zysk, sukces i bogactwo, można używać go w miejscu prowadzenia biznesu, aby zwiększyć jego atrakcyjność i ochronę. Pomaga także prosić Boga o pomoc i błogosławieństwo w naszym biznesie.

 • Psalm 109 - służy do używania w potężnych klątwach przeciwko uciskowi i oszczerstwom wrogów. Ten psalm używany w  potężnych klątwach, które mają na celu zniszczyć i ukarać naszych wrogów, którzy nas uciskają, oczerniają lub zniesławiają, a także odwrócić na nich całe zło, które nam zrobili lub chcieli zrobić. Pomaga także prosić Boga o zemstę i sprawiedliwość dla nas.

 • Psalm 110 - służy do zwyciężania, uważa się, że dzięki niemu wrogowie pokłonią się przed człowiekiem i będą prosić o przebaczenie i litość. Ten psalm pomaga zwyciężać i pokonywać naszych wrogów, a także sprawić, że będą się bać i szanować nas, a nawet prosić nas o przebaczenie i litość. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszej walce.

 • Psalm 111 - służy do recytowania, aby zdobyć przyjaciół, szacunek i uznanie. Ten psalm pomaga zdobyć przyjaciół, szacunek i uznanie od ludzi, z którymi się spotykamy lub z którymi chcemy się zaprzyjaźnić, a także zwiększyć naszą sympatię i wdzięk. Pomaga także chwalić Boga za jego dzieła i cudowności.

 • Psalm 112 - służy do wzrostu potęgi, sukcesu, władzy i błogosławieństwa. Ten psalm pomaga wzrastać w potędze, sukcesie, władzy i błogosławieństwie, a także przyciągać dobrobyt, szczęście, miłość, zdrowie i ochronę. Pomaga także zachować prawość i wierność Bogu i ludziom.

 • Psalm 113 - służy do błogosławieństwa dla tych, którzy chcą zatrzymać niewierność partnera. Ten psalm pomaga błogosławić i chronić związek małżeński lub partnerski przed niewiernością, zazdrością, kłótnią lub rozstaniem, a także zwiększyć miłość, zgodę i harmonię pomiędzy partnerami. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszym związku.

 • Psalm 114 - służy do zaklęć sukcesu biznesowego, finansowego i zyskania pieniędzy. Ten psalm pomaga tworzyć i używać zaklęć, które mają na celu zwiększyć nasz sukces i zysk w biznesie, a także zyskać pieniądze i bogactwo. Pomaga także prosić Boga o pomoc i błogosławieństwo w naszym biznesie.

 • Psalm 115 - sprzyja mówieniu prawdy, zwycięstwu w debacie, zwłaszcza nad szydercami. Ten psalm pomaga mówić prawdę i unikać kłamstwa, a także zwyciężać w debacie lub dyskusji, zwłaszcza nad szydercami lub krytykami. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszej mowie i argumentacji.

 • Psalm 116 - służy do recytowania codziennie dla ochrony przed nagłą śmiercią, przemocą i zranieniem. Ten psalm pomaga chronić się przed nagłą śmiercią, przemocą i zranieniem, które mogą nas zaskoczyć lub zagrozić nam. Pomaga także dziękować Bogu za jego ocalenie i miłosierdzie.

 • Psalm 117 - służy do przebaczenia, oraz aby dotrzymano danego słowa i umów. Ten psalm pomaga prosić Boga o przebaczenie i łaskę za nasze grzechy i błędy, a także przebaczać i modlić się za innych. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie, aby dotrzymano danego słowa i umów, a także ochronić się przed oszustwem.

 • Psalm 118 - służy do ochrony przed tymi, którzy chcą wyprowadzić nas na manowce. Ten psalm pomaga chronić się przed tymi, którzy chcą wyprowadzić nas na manowce lub zmylić nas, a także przed fałszywymi prorokami lub nauczycielami. Pomaga także chronić się przed oszustami.

 • Psalm 119 - to najdłuższy psalm z podziałem alfabetycznym odpowiadającym wszystkim ludzkim potrzebom. Ten psalm składa się z 22 części, każda z nich rozpoczyna się kolejną literą alfabetu hebrajskiego, a każdy wers zaczyna się tą samą literą. Ten psalm wyraża miłość i posłuszeństwo wobec Bożego prawa i słowa, a także prosi o pomoc i ochronę przed wrogami i pokusami. Ten psalm pomaga w różnych sytuacjach i potrzebach, takich jak mądrość, pokój, radość, sprawiedliwość, uzdrowienie, pocieszenie, nadzieja, wiara i wiele innych.

 • Psalm 120 - służy do powodzenia w sprawach sądowych. Ten psalm pomaga wygrać sprawę sądową i uniknąć kary lub skazania, gdy jesteśmy oskarżeni lub pozwani. Pomaga także chronić się przed kłamstwami i oszczerstwami, które mogą nas zaszkodzić lub ośmieszyć.

 • Psalm 121 - służy do bezpieczeństwa w nocy podczas snu i podróży w ciemności. Ten psalm pomaga chronić się przed niebezpieczeństwami i nieszczęściami, które mogą nas spotkać w nocy, podczas snu lub podróży w ciemności, takimi jak złodziej, napastnik, czy zły duch.

 • Psalm 122 - służy do pokoju w określonym środowisku i przychylności wyższych instancji. Ten psalm pomaga prosić Boga o pokój i harmonię w określonym środowisku, takim jak dom, miasto, kraj czy świat, a także o przychylność i błogosławieństwo wyższych instancji, takich jak władze, sądy czy kościół.

 • Psalm 123 - służy do zaklęć dla powrotu pracownika. Ten psalm pomaga tworzyć i używać zaklęć, które mają na celu spowodować, że pracownik, który nas opuścił lub zdradził, wróci do nas i będzie nam wierny i lojalny. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszej pracy i relacji z pracownikami.

 • Psalm 124 - służy do oczyszczenia duszy, to także ochrony przed krzywdą. Ten psalm pomaga oczyszczać i uświęcać duszę, która jest skażona lub zanieczyszczona przez grzech lub zło, a także chronić się przed krzywdą i niebezpieczeństwem, które mogą nas spotkać na lądzie lub na morzu.

 • Psalm 125 - służy do ochrony dla osób przebywających w innych krajach, oraz dla tych, którzy pracują w nieuczciwych firmach. Ten psalm pomaga chronić się przed prześladowaniem, dyskryminacją lub nienawiścią ze względu na naszą narodowość, rasę, kulturę lub wiarę, zwłaszcza gdy przebywamy w innych krajach. Pomaga także chronić się przed oszustwem, kradzieżą lub stratą ze strony nieuczciwych firm lub pracodawców, którzy mogą nas wykorzystać lub oszukać.

 • Psalm 126 - służy do pocieszenia po poronieniu lub śmierci dziecka, aby kolejne żyło. Ten psalm niesie pocieszenie po poronieniu lub śmierci dziecka, a także prosi Boga o pomoc w poczęciu i urodzeniu kolejnego dziecka, które będzie zdrowe i żywe.

 • Psalm 127 - służy do używania podczas przygotowywania worka mojo dla ochrony i błogosławieństwa noworodka. Ten psalm używany jest podczas przygotowywania worka mojo, który ma moc ochrony i błogosławieństwa dla noworodka, a także dla jego matki i ojca. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w ciąży, porodzie i wychowaniu dziecka.

 • Psalm 128 - służy do tego, aby ciąża przebiegła szczęśliwie i nastąpił bezproblemowy poród. Ten psalm pomaga prosić Boga o pomoc i wsparcie w ciąży i porodzie, a także o ochronę i błogosławieństwo dla matki i dziecka. Pomaga także dziękować Bogu za jego dobroć i łaskę dla nas i naszego dziecka.

 • Psalm 129 - służy do recytowania codziennie dla długiego życia. Ten psalm należy recytować codziennie, aby przedłużyć nasze życie i uniknąć przedwczesnej śmierci, a także chronić się przed chorobami i problemami starości.

 • Psalm 130 - służy do recytowania w czasie niebezpieczeństwa i wojen, aby przejść bezpiecznie obok strażników. Ten psalm można recytować w czasie niebezpieczeństwa i wojen, aby przejść bezpiecznie obok strażników, żołnierzy lub wrogów, którzy mogą nas zatrzymać, aresztować lub zabić. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszej ucieczce lub podróży.

 • Psalm 131 - służy do recytowania trzy razy dziennie, aby zmniejszyć grzech pychy. Ten psalm pomaga zmniejszyć grzech pychy i arogancji, które mogą nas niszczyć lub zrujnować, a także zwiększyć pokorę i skromność, które są cnotami.

 • Psalm 132 - służy do naprawienia ludzkiej niepunktualności i niewykonywania obowiązków na czas. Ten psalm pomaga naprawić ludzką niepunktualność i niewykonywanie obowiązków na czas, które mogą nam zaszkodzić lub nas ośmieszyć, a także zwiększa naszą punktualność i odpowiedzialność, które są zaletami. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszej pracy i obowiązkach.

 • Psalm 133 - służy do pomocy w zachowaniu miłości i szacunku przyjaciół, oraz zyskaniu nowych. Ten psalm pomaga w zachowaniu miłości i szacunku przyjaciół, którzy są dla nas ważni i cenni, a także zyskaniu nowych przyjaciół, którzy będą dla nas lojalni i pomocni. Pomaga także dziękować Bogu za jego dobroć i łaskę dla nas i naszych przyjaciół.

 • Psalm 134 - służy do używania podczas pracy magicznej przy ołtarzu dla sukcesów w edukacji i szkole. Ten psalm pomaga naszej pracy magicznej przy ołtarzu, która ma na celu zwiększyć nasz sukces i zysk w edukacji i szkole, a także zyskać wiedzę i mądrość.

 • Psalm 136 - służy do recytowania przez tych, którzy chcą się przyznać do winy i zostać oczyszczeni z zarzutów i grzechów. Ten psalm pomaga przyznać się do winy i prosić Boga o przebaczenie i łaskę, a także zostać oczyszczonym z zarzutów i grzechów, które mogą nas obciążać lub oskarżać.

 • Psalm 137 - służy do oczyszczenia serca i duszy z nienawiści. Ten psalm pomaga oczyszczać i uświęcać serce i duszę z nienawiści, która może nas zatruwać lub zniekształcać, a także przebaczać i modlić się za tych, którzy nas skrzywdzili lub znieważyli.

 • Psalm 138 - służy do codziennego recytowania, aby przynieść zgodę i miłość z Bogiem. Ten psalm pomaga przynieść zgodę i miłość z Bogiem, a także prosić go o pomoc i wsparcie w naszym życiu i sprawach.

 • Psalm 139 - służy do pielęgnowania i utrzymywania miłości w związku, zwłaszcza w małżeństwie. Ten psalm pomaga pielęgnować i utrzymywać miłość w związku, zwłaszcza w małżeństwie, a także prosić Boga o pomoc i błogosławieństwo dla nas i naszego partnera.

 • Psalm 140 - służy do przywrócenia spokoju w relacji i jej zachowania. Ten psalm pomaga przywrócić spokój i harmonię w relacji, która jest narażona na konflikt, kłótnię lub rozstanie, a także zachować relację przed zniszczeniem lub zerwaniem. Pomaga także prosić Boga o pomoc i ochronę przed wrogami i złymi zamiarami, które mogą nas podzielić lub nam zaszkodzić.

 • Psalm 141 - służy do odparcia od siebie strachu, terroru i ucisku. Ten psalm pomaga odeprzeć od siebie strach, terror i ucisk, które mogą nas nękać lub paraliżować, a także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszej sytuacji.

 • Psalm 142 - służy do uzdrowienia ciała, złagodzenia bólu i cierpienia. Ten psalm pomaga uzdrowić ciało, które jest chore lub zranione, a także złagodzić ból i cierpienie, które nas dręczą. Pomaga także prosić Boga o pomoc i wsparcie w naszej chorobie, a także o uwolnienie z sytuacji, która nas uciska lub ogranicza.

 • Psalm 143 - służy do złagodzenia bólu i uzdrowienia kończyn, zwłaszcza ramion. Ten psalm pomaga złagodzić ból i uzdrowić kończyny, zwłaszcza ramiona, które są zwichnięte, złamane lub sparaliżowane, a także przywrócić im sprawność i siłę.

 • Psalm 144 - służy do zagojenia i naprawienia złamanego ramienia. Ten psalm pomaga zagoić i naprawić złamane ramię, które boli, a także przywrócić mu sprawność i siłę.

 • Psalm 145 - służy do oczyszczenia człowieka otoczonego przez złe duchy. Ten psalm pomaga oczyszczać i uświęcać człowieka, który jest otoczony przez złe duchy, które mogą go opętać lub zniszczyć, a także chronić go przed ich wpływem i działaniem.

 • Psalm 146 - używany, gdy pracujemy na ołtarzu dla zdrowia i gojenia ran. Ten psalm pomaga gdy wykonujemy pracę na ołtarzu, która ma za zadanie moc zdrowia i gojenia ran, używany także by błogosławić, uświęcać ołtarz i naszą pracę.

 • Psalm 147 - służy do leczenia ran, ugryzień insektów, wężów i groźnych zwierząt. Ten psalm pomaga leczyć i uzdrawiać rany, ugryzienia insektów, wężów i groźnych zwierząt, które mogą być bolesne, niebezpieczne lub zaraźliwe, a także przywrócić zdrowie i siłę.

 • Psalm 148 - służy do ochrony ludzi przed ogniem, razem z psalmem 149. Ten psalm pomaga chronić ludzi przed ogniem, który może ich zranić, zabić lub zniszczyć, często używany razem z psalmem 149, aby zwiększyć jego moc i skuteczność.

 • Psalm 149 - służy do ochrony ludzi przed wypadkami z ogniem, razem z psalmem 148. Ten psalm pomaga chronić ludzi przed wypadkami z ogniem, takimi jak pożar, wybuch, porażenie czy oparzenie, można używać go razem z psalmem 148, aby zwiększyć jego moc i skuteczność.

 • Psalm 150 - służy do chwały Boga i podziękowania za jego interwencję. Ten psalm pomaga chwalić Boga za jego interwencję i pomoc w naszej sytuacji, a także podziękować mu za jego ocalenie i błogosławieństwo. Pomaga także wyrazić naszą radość i uwielbienie dla Boga.

 

Listę psalmów od 1 do 50 znajdziesz w tym wpisie.

Listę psalmów od 51 do 100 znajdziesz natomiast tutaj.

 

 

Uwaga!
Pomimo tradycyjnej wykładni mocy psalmów dotyczącej zdrowia, każdą sytuacje zdrowotną należy skonsultować z lekarzem! Psalmy nie zastąpią profesjonalnej pomocy medycznej, oraz innej fachowej porady!

Komentarze do wpisu (0)

 

Cedrowe Wzgórza - Sklep magiczny i Pracownia Sztuki Ezoterycznej

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl