Blog kategorie
 
Jak wykorzystać moc psalmów w magii - część 2 - Psalmy od 51 do 100 0
Jak wykorzystać moc psalmów w magii - część 2 - Psalmy od 51-100

W jednym z poprzednich wpisów, omówiliśmy jak można używać magii psalmów i wyjaśniliśmy przykłady użyć psalmów od 1 do 50. Znajdziesz je we wpisie Jak wykorzystać moc psalmów w magii - część 1. Dzisiaj omówimy psalmy od 51 do 100.

 

Oto kontynuacja jednej z możliwych form użycia konkretnych psalmów do działań magicznych:

 • Psalm 51 - służy do oczyszczania i usuwania grzechu, zwłaszcza po zemście. Ten psalm pomaga uzyskać pokutę i przebaczenie za grzechy, które popełniliśmy, zwłaszcza jeśli były one związane z zemstą lub nienawiścią. Pomaga także oczyścić się z winy.

 • Psalm 52 - służy do przeciwstawiania się zatrutym językom, aby zakończyć plotki i oszczerstwa. Ten psalm pomaga chronić się przed kłamstwami i plotkami, które mogą nas zaszkodzić lub ośmieszyć, a także ukarać i zawstydzić tych, którzy nas oczerniają lub zniesławiają.

 • Psalm 53 - służy do ochrony przed wrogami o znanych i nieznanych nazwiskach. Ten psalm pomaga chronić się przed wrogami, którzy są nam znani lub nieznani, a także przed ich złymi zamiarami i działaniami. Pomaga także pokazać im, że Bóg jest z nami i że nie mogą nam zaszkodzić.

 • Psalm 54 - służy do ochrony przed odwróceniem zła podczas negatywnych praktyk magicznych. Ten psalm pomaga chronić się przed złem, które może być nam zwrócone lub odbite przez naszych wrogów, którzy używają magii lub czarów przeciw nam. Pomaga także zniszczyć i unieszkodliwić ich magiczne narzędzia i formuły.

 • Psalm 55 - służy do wezwania o obniżenie kar i przeciw atakom. Ten psalm pomaga prosić o łagodzenie lub zniesienie kar, które zostały nam nałożone lub grożą nam, a także chronić się przed atakami fizycznymi lub psychicznymi, które mogą nas zranić.

 • Psalm 56 - służy do prośby o wstawiennictwo Boga, aby usunąć pokusy i złe nawyki. Ten psalm pomaga prosić Boga o pomoc i wsparcie, aby pokonać pokusy i złe nawyki, które mogą nas niszczyć lub zrujnować. Pomaga także uwolnić się od lęku i niepewności, które mogą nas paraliżować lub ograniczać.

 • Psalm 57 - służy do zamieniania pecha w szczęście. Ten psalm pomaga zmienić niekorzystną sytuację lub okoliczność w korzystną i pozytywną, a także przyciągnąć dobrobyt i szczęście. Pomaga także chronić się przed złem i niebezpieczeństwem, które mogą nas spotkać.

 • Psalm 58 - służy do sprowadzenia zła na naszych wrogów, a także ochrony przed wężami i dzikimi stworzeniami. Ten psalm pomaga spowodować, że nasi wrogowie doświadczą tego samego zła, które nam zrobili lub chcieli zrobić, a także ochroni nas przed ukąszeniem lub atakiem węża lub innego dzikiego stworzenia.

 • Psalm 59 - służy do sprowadzenia pomsty Boga na naszych wrogów. Ten psalm pomaga prosić Boga o zemstę i karę dla naszych wrogów, którzy nas prześladują, atakują lub znieważają. Pomaga także chronić się przed ich siłą i złością.

 • Psalm 60 - służy do bycia prowadzonym przez Boga do walki, a także by Bóg chronił swoich wojowników. Ten psalm pomaga prosić Boga o prowadzenie i pomoc w walce z wrogami lub przeciwnościami, a także o ochronę i błogosławieństwo dla nas i naszych sojuszników.

 • Psalm 61 - służy do znalezienia nowego domu, aby nastąpiły zmiany w tym szczęście, fortuna i spokój. Ten psalm pomaga znaleźć i zdobyć nowy dom, który będzie dla nas miejscem bezpiecznym, komfortowym i przyjaznym, a także przyniesie nam zmiany na lepsze w naszym życiu, takie jak szczęście, fortuna i spokój.

 • Psalm 62 - służy do przebaczenia grzechów i zyskania błogosławieństwa. Ten psalm pomaga prosić Boga o przebaczenie i łaskę, a także o błogosławieństwo i obfitość dla nas i naszych bliskich.

 • Psalm 63 - służy do ochrony by nie paść ofiarą partnerów biznesowych i inwestorów. Ten psalm pomaga chronić się przed oszustwem, kradzieżą lub stratą ze strony partnerów biznesowych lub inwestorów, którzy mogą nas wykorzystać lub oszukać. Pomaga także zwiększyć nasz zysk i sukces w biznesie.

 • Psalm 64 - służy do ochrony na morzu i bezpiecznego powrotu. Ten psalm pomaga chronić się przed niebezpieczeństwami i nieszczęściami na morzu. Pomaga także bezpiecznie wrócić do domu lub portu.

 • Psalm 65 - służy do otwarcia dróg, przełamania barier i zyskania wskazówek, jak dotrzeć do sukcesu. Ten psalm pomaga usunąć przeszkody i blokady, które mogą nam utrudniać lub uniemożliwiać osiągnięcie naszych celów i marzeń. Pomaga także otrzymać wskazówki i porady, jak pokonać trudności i wykorzystać szanse. Pomaga także zdobyć sukces i uznanie w naszej dziedzinie.

 • Psalm 66 - służy do usunięcia złych duchów i uzdrowienia przestrzeni. Ten psalm pomaga pozbyć się złych duchów i energii, które mogą zakłócać pokój i harmonię w naszym domu lub miejscu pracy. Pomaga także oczyścić i uświęcić przestrzeń, w której przebywamy lub pracujemy.

 • Psalm 67 - służy do uwolnienia uwięzionych i uwolnienia z ograniczeń. Ten psalm pomaga wyzwolić się lub wyzwolić kogoś z sytuacji, która nas lub kogoś zniewala, uciska lub ogranicza, takiej jak niewola, więzienie, uzależnienie, choroba, dług czy zły związek.

 • Psalm 68 - służy do przygotowania kąpieli do egzorcyzmowania duchów. Ten psalm pomaga przygotować kąpiel, która ma moc wypędzania złych duchów i demonów, które mogą opętać lub obsesyjnie wpływać na osobę. Pomaga także oczyścić i chronić osobę przed ponownym atakiem lub wpływem złych duchów.

 • Psalm 69 - służy do uwolnienia z nałogów i niezdrowych nawyków. Ten psalm pomaga pokonać nałogi i niezdrowe nawyki, które mogą nas niszczyć lub zrujnować, takie jak alkohol, narkotyki, hazard, jedzenie, seks, palenie czy zakupy. Pomaga także odzyskać kontrolę nad sobą i swoim życiem.

 • Psalm 70 - służy do sprowadzenia upadku i klęski na naszych wrogów i odwrócenia złych uroków. Ten psalm pomaga spowodować, że nasi wrogowie doświadczą upadku i klęski, a także odwrócić na nich złe uroki lub czary, które rzucili na nas lub na nasze sprawy.

 • Psalm 71 - służy do uwolnienia z więzienia i uniewinnienia w sprawach sądowych. Ten psalm pomaga wyjść z więzienia lub z niewoli, a także uniknąć kary lub skazania w sprawach sądowych. Pomaga także uzyskać pomoc i wsparcie od Boga i ludzi.

 • Psalm 72 - służy do tworzenia dobrych uroków i talizmanów na przychylność losu i korzyści wszelkie. Ten psalm pomaga tworzyć i używać uroków i talizmanów, które mają na celu przyciągnąć dobrobyt, szczęście, miłość, zdrowie, ochronę i inne korzyści. Pomaga także uzyskać błogosławieństwo i łaskę Bożą za nasze uczynki i postawę.

 • Psalm 73 - służy do ochrony podróżujących przed prześladowaniem religijnym na obcej ziemi. Ten psalm pomaga chronić się przed prześladowaniem, dyskryminacją lub nienawiścią ze względu na naszą wiarę lub przekonania, zwłaszcza gdy podróżujemy po obcych krajach. Pomaga także utrzymać wiarę i zaufanie w Bogu, nawet gdy doświadczamy niesprawiedliwości lub cierpienia.

 • Psalm 74 - służy do zakończenia prześladowania i zniszczenia ciemiężycieli. Ten psalm pomaga zakończyć prześladowanie i ucisk, którym jesteśmy poddawani przez wrogów lub władze, a także zniszczyć i ukarać tych, którzy nas znieważają, atakują lub krzywdzą.

 • Psalm 75 - służy do przygotowania kąpieli oczyszczającej z grzechów. Ten psalm pomaga przygotować kąpiel, która ma moc oczyszczania z grzechów i błędów, które popełniliśmy, a także przywracania naszej czystości i godności. Pomaga także zyskać pokój i spokój ducha.

 • Psalm 76 - służy do prośby o wstawiennictwo Boga, by zapewnić sobie ochronę przed wszelkimi atakami. Ten psalm pomaga prosić Boga o pomoc i obronę przed wszelkimi atakami, które mogą nas zagrażać, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi, zarówno ludzkimi, jak i nieludzkimi. Pomaga także pokazać naszym wrogom, że Bóg jest z nami i że nie mogą nam zaszkodzić.

 • Psalm 77 - służy do ochrony przed ubóstwem, chorobami, suszą i głodem. Ten psalm pomaga chronić się przed ubóstwem, chorobami, suszą i głodem, które mogą nas dotknąć lub zagrozić nam. Pomaga także uzyskać dostatek, zdrowie, deszcz i pokarm, które są potrzebne do życia.

 • Psalm 78 - służy do uzyskania przysług od królów i urzędników państwowych. Ten psalm pomaga zdobyć przysługi, łaski i korzyści od królów i urzędników państwowych, którzy mają władzę i wpływ nad naszymi sprawami. Pomaga także uzyskać szacunek i uznanie od nich.

 • Psalm 79 - służy do zniszczenia nikczemników, a nawet rzucenia śmiertelnego przekleństwa. Ten psalm pomaga zniszczyć i unicestwić nikczemników, którzy są naszymi wrogami i złoczyńcami. Pomaga także prosić Boga o zemstę i karę dla nich.

 • Psalm 80 - służy do zakończenia duchowych wątpliwości i uniknięcia wypadków. Ten psalm pomaga zakończyć duchowe wątpliwości i niepewność, które mogą nas dręczyć i ograniczać, a także uniknąć wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń, które mogą nas zranić lub zabić.

 • Psalm 81 - służy do ratowania ludzi od błędów i pomyłek, a także do sprowadzania bezpieczeństwa. Ten psalm pomaga ratować ludzi od błędów i pomyłek, które mogą im zaszkodzić lub zrujnować ich życie, a także aby sprowadzać bezpieczeństwo i ochronę dla nich i ich bliskich.

 • Psalm 82 - służy do ułatwienia porozumienia biznesowego i pomocy inwestycjom. Ten psalm pomaga ułatwić porozumienie biznesowe i negocjacje z partnerami lub klientami, a także pomaga inwestycjom i przedsięwzięciom przynosić zysk i sukces.

 • Psalm 83 - służy do utrzymania się z dala od wojny, prześladowań i niewoli. Ten psalm pomaga utrzymać się z dala od wojny, prześladowań i niewoli, które mogą nas dotknąć lub zagrozić nam, a także chronić się przed wrogami i przeciwnościami, które mogą nas podbić, zniszczyć lub zniewolić.

 • Psalm 84 - służy do uzdrowienia, zwłaszcza gdy organizm wydziela nieprzyjemny zapach. Ten psalm pomaga uzdrowić się z choroby lub infekcji, która powoduje nieprzyjemny zapach ciała lub z ust, a także przywrócić świeżość i czystość.

 • Psalm 85 - służy do zmiękczenia serc i przywrócenia przyjaźni, tam gdzie ludzie stali się wrogami. Ten psalm pomaga zmiękczyć serca i usunąć gniew, urazę i nienawiść, które oddzieliły ludzi od siebie, a także przywrócić przyjaźń, zgodę i miłość, tam gdzie była zerwana lub popsuta.

 • Psalm 86 - służy do wniesienia dobra, duchowego spokoju i szczęścia do określonej grupy ludzi. Ten psalm pomaga prosić Boga o dobroć, pokój i radość dla nas i naszych bliskich, a także dla innych ludzi, którym chcemy pomóc lub z którymi się utożsamiamy. Pomaga także zwiększyć naszą miłość i współczucie dla innych.

 • Psalm 87 - służy do oczyszczenia grupy ludzi, używany przed uzdrawianiem pomaga pobłogosławić naszą pracę. Ten psalm pomaga oczyszczać i uświęcać grupę ludzi, która ma być poddana uzdrawianiu lub innemu działaniu, a także pobłogosławić pracę lub zadanie, które ma być wykonane. Pomaga także uzyskać pomoc i wsparcie od Boga i aniołów.

 • Psalm 88 - służy do usuwania zła, przynoszenia błogosławieństwa, używany podczas rytualnych kąpieli i przygotowywania talizmanów. Ten psalm pomaga usuwać zło, które nas dotknęło lub grozi nam, a także przynosić błogosławieństwo i obfitość. Pomaga także przygotowywać i używać rytualnych kąpieli i talizmanów, które mają na celu ochronę i korzyść.

 • Psalm 89 - służy do modlitwy do oleju uzdrawiającego, pomaga też uwolnić kogoś z więzienia. Ten psalm pomaga modlić się do oleju, który ma moc uzdrawiania i leczenia, a także używać go do namaszczania i błogosławienia. Pomaga także uwolnić kogoś z więzienia lub z niewoli, a także uzyskać sprawiedliwość i zadośćuczynienie.

 • Psalm 90 - służy do ochrony i błogosławieństwa tego, co robimy, zwłaszcza rękami. Ten psalm pomaga prosić Boga o ochronę i błogosławieństwo dla nas i naszych spraw, zwłaszcza tych, które wymagają pracy rąk, takich jak rzemiosło, sztuka, budownictwo czy ogrodnictwo. Pomaga także zwiększyć naszą sprawność i umiejętności.

 • Psalm 91 - służy do egzorcyzmu złych duchów, do ochrony i błogosławieństwa przed niebezpieczeństwami. Ten psalm pomaga wypędzać złe duchy i demony, które mogą nas nękać lub opętać, pomaga także chronić się przed niebezpieczeństwami i nieszczęściami, które mogą nas spotkać.

 • Psalm 92 - służy do ziołowych kąpieli dla szczęścia, honorów i zaszczytów. Ten psalm pomaga przygotowywać i używać ziołowych kąpieli, które mają na celu przyciągnąć szczęście, honor i zaszczyt, a także zwiększyć naszą urodę i wdzięk.

 • Psalm 93 - służy do wygrania w sądzie wobec niesprawiedliwego oskarżenia. Ten psalm pomaga wygrać sprawę sądową i uniknąć kary, gdy jesteśmy niesprawiedliwie oskarżeni lub skazani. Pomaga także pokazać prawdę i sprawiedliwość, a także zdominować i upokorzyć naszych przeciwników.

 • Psalm 94 - służy do ochrony, obraca całe zło do nadawcy. Ten psalm pomaga chronić się przed złem, które może być nam zwrócone lub odbite przez naszych wrogów, którzy używają magii lub czarów przeciw nam. Pomaga także odwrócić i zwrócić całe zło do nadawcy, a także ukarać i zawstydzić go.

 • Psalm 95 - służy do oczyszczenia z grzechów, przewodnictwa i przebaczenia dla wrogów. Ten psalm pomaga oczyszczać się z grzechów i błędów, które popełniliśmy, a także prosić Boga o przewodnictwo i pomoc w naszym życiu. Pomaga także przebaczać i modlić się za naszych wrogów, a także prosić Boga o ich nawrócenie i zbawienie.

 • Psalm 96 - służy do błogosławienia rodziny, szczęścia, pokoju i radości dla rodziny. Ten psalm pomaga błogosławić i chronić rodzinę przed złem i niebezpieczeństwem, a także przynosić rodzinie szczęście, pokój i radość. Pomaga także dziękować Bogu za jego dobroć i łaskę dla rodziny.

 • Psalm 97 - służy do leczenia, błogosławieństwa i oczyszczenia, wraz z psalmem 96. Ten psalm pomaga leczyć i uzdrawiać z choroby lub rany, a także błogosławić i oczyszczać osobę lub miejsce z negatywnych wpływów i energii. Pomaga także używać go wraz z psalmem 96, aby zwiększyć jego moc i skuteczność.

 • Psalm 98 - służy do przywrócenia pokoju pomiędzy dwoma wrogimi rodzinami, oraz by pobłogosławić dom. Ten psalm pomaga przywrócić pokój i zgodę pomiędzy dwoma rodzinami, które są w konflikcie lub wrogości, a także pobłogosławić dom, który ma być miejscem bezpiecznym, komfortowym i przyjaznym.

 • Psalm 99 - służy do uzyskania rozmowy z Bogiem. Ten psalm pomaga skontaktować się z Bogiem i uzyskać jego odpowiedź lub wiadomość, a także prosić go o pomoc lub radę w naszej sytuacji.

 • Psalm 100 - służy do zwycięstwa nad wrogiem, odzyskania sił i wiary w lepsze jutro. Ten psalm pomaga zwyciężyć i pokonać wroga, który nas prześladuje, atakuje lub znieważa, a także pomaga odzyskać siłę i wiarę w lepsze jutro.

Wcześniejsze psalmy znajdziesz we wpisie Jak wykorzystać moc psalmów w magii - część 1.

Ciąg dalszy - ostatnia część - nastąpi wkrótce 😉

Uwaga!
Pomimo tradycyjnej wykładni mocy psalmów dotyczącej zdrowia, każdą sytuacje zdrowotną należy skonsultować z lekarzem! Psalmy nie zastąpią profesjonalnej pomocy medycznej, oraz innej fachowej porady!

Komentarze do wpisu (0)

 

Cedrowe Wzgórza - Sklep magiczny i Pracownia Sztuki Ezoterycznej

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl