Blog kategorie
 
Poznaj tajemniczy świat Duchów Olimpijskich: Przewodnik po siedmiu mocach planetarnych 0
Poznaj tajemniczy świat Duchów Olimpijskich: Przewodnik po siedmiu mocach planetarnych

Poznaj tajemniczy świat Duchów Olimpijskich: Przewodnik po siedmiu mocach planetarnych

Duchy Olimpijskie, znane także jako duchy planetarne, to fascynujący element tradycji ezoterycznych, który zasługuje na głębsze zrozumienie. Te tajemnicze Byty są związane z siedmioma klasycznymi planetami naszego systemu solarnego i mają głęboki wpływ na praktyki magiczne i astrologiczne.

Kim są Duchy Olimpijskie?

Duchy Olimpijskie to potężne Istoty rządzące różnymi aspektami życia, przypisane do każdej z siedmiu tradycyjnych planet.

 1. Aratron (Saturn) - Duch starości, transformacji i głębokiej mądrości.
 2. Bethor (Jowisz) - Duch obfitości, sukcesu i filantropii.
 3. Phaleg (Mars) - Duch wojny, odwagi i ochrony.
 4. Och (Słońce) - Duch zdrowia, witalności i oświecenia.
 5. Hagith (Wenus) - Duch miłości, piękna i harmonii.
 6. Ophiel (Merkury) - Duch komunikacji, nauki i magii.
 7. Phul (Księżyc) - Duch emocji, intuicji i tajemnic.

Jak Duchy Olimpijskie wpływają na nasze życie?

Każdy Duch ma swoje specyficzne zadania i obszary wpływu. Przez odpowiednie rytuały i ceremonie, praktykujący magię mogą wezwać te duchy, aby poprosić o pomoc w konkretnych sprawach — od osobistego rozwoju po materialne sukcesy.

Praktyczne wykorzystanie wiedzy o Duchach Olimpijskich

Wezwanie Duchów Olimpijskich wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Należy znać ich dni, godziny oraz odpowiednie kadzidła i zapachy, które wspierają kontakt z danym Duchem. 

Duchy Olimpijskie oferują unikalne możliwości dla tych, którzy pragną głębiej zgłębić tajniki magii planetarnej. Ich moc może być wykorzystana do wielu celów, od duchowego rozwoju po konkretne, praktyczne zastosowania w codziennym życiu.

Zachęcamy do eksploracji tych starożytnych i potężnych duchów planetarnych, które mogą odkryć przed nami nowe wymiary naszej egzystencji i poszerzyć nasze rozumienie wszechświata.

 

Duchy Olimpijskie

Duchy Olimpijskie, znane również jako "Olympic Spirits" lub "Olympian Spirits", mają swoje korzenie w magicznych i astrologicznych tradycjach, będąc ucieleśnieniem sił rządzących planetami w naszym Układzie Słonecznym. Idea ich kultu wywodzi się z grimoire Arbatel, które po raz pierwszy zostało opublikowane w 1575 roku (ale znajdziemy je także na przykład w Heptameronie). W grimoire tym duchy te są opisane jako byty nadzorujące różne aspekty świata materialnego i duchowego, mające swoje odpowiedniki w dniach tygodnia oraz godzinach planetarnych, które są przydzielone poszczególnym planetom.

Oto lista Duchów Olimpijskich:

 1. Aratron - Duch Saturna
 2. Bethor - Duch Jowisza
 3. Phaleg - Duch Marsa
 4. Och - Duch Słońca
 5. Hagith - Duch Wenus
 6. Ophiel - Duch Merkurego
 7. Phul - Duch Księżyca

Każdy z tych duchów posiada swoje unikalne atrybuty, symbolikę oraz obszary wpływu, co czyni ich istotnymi dla praktyk ceremonialnych i astrologicznych.

 

ARATRON

ARATRON

Duch Aratron jest związany z planetą Saturn i pełni rolę duchowego zarządcy określonych sfer materialnych i duchowych.

Charakterystyka Araton:

 1. Przemiana: Aratron ma moc natychmiastowego przekształcania czegokolwiek w kamień, zarówno zwierzęcia, jak i rośliny, zachowując przy tym zewnętrzne cechy przedmiotu.
 2. Transformacja skarbów: Potrafi przemieniać skarby w węgiel i węgiel w skarby.
 3. Duchowi pomocnicy: Aratron może dostarczać ludziom duchowych pomocników o określonych mocach.
 4. Nauczanie: Naucza alchemii, magii i medycyny.
 5. Pojednanie z duchami podziemnymi: Potrafi pojednać duchy żyjące pod ziemią z ludźmi, a także sprawia, że ludzie stają się niewidzialni.
 6. Płodność i długowieczność: Może uczynić bezpłodne osoby płodnymi oraz przedłużyć życie ludzi.

Duchy, którymi włada Aratron:

Aratron zarządza 49 królami, 42 książętami, 35 prezydentami, 28 książętami, 21 ministrantami, a także dysponuje 36000 legionami duchów. 

Duch ten pojawia się w pierwszej godzinie soboty, co jest zgodne z astrologicznym znaczeniem Saturna, będącego planetą przypisaną do tego dnia.

 

BETHOR

BETHOR

Bethor jest duchem Jowisza i pełni rolę duchowego zarządcy związanych z tą planetą w kwestiach takich jak dostatek, mądrość oraz przywództwo.

Charakterystyka Bethor:

 1. Promowanie dostojności: Bethor może podnieść ludzi do bardzo wysokich godności i stanowisk.
 2. Otwieranie skarbów: Posiada zdolność otwierania ukrytych skarbów.
 3. Pośrednictwo duchów: Bethor może pojednać duchy powietrza, aby dawały prawdziwe odpowiedzi i przenosiły drogocenne kamienie z miejsca na miejsce.
 4. Przygotowanie medykamentów: Potrafi tworzyć medykamenty, które działają cuda.
 5. Długowieczność: Może przedłużać życie ludzkie nawet do 700 lat, jeśli taka jest wola Boga.
 6. Dostarczanie Familiarów: Bethor może dostarczyć duchowych pomocników z firmamentu.

Duchy, którymi włada Bethor:

Bethor posiada pod swoim zarządem 42 królów, 35 książąt, 28 książąt, 21 doradców, 14 ministrów oraz 7 posłańców, dowodząc 29000 legionami duchów. 

Bethor, duch Jowisza, powinien być wzywany w czwartek, który jest dniem Jowisza. Najlepszym czasem na wywołanie Bethora jest pierwsza godzina czwartku, co zgodne jest z astrologicznymi i magicznymi praktykami związanymi z planetarnymi godzinami i dniami. 

 

PHALEG

PHALEG

Duch Phaleg, związany z planetą Mars, odgrywa znaczącą rolę w ceremoniach magicznych, szczególnie w kontekście wojennym i honoru. 

Charakterystyka Phaleg:

 1. Podnoszenie do honorów: Phaleg ma moc podnoszenia osób do wysokich honorów, szczególnie w sprawach wojennych.
 2. Przynoszenie pokoju: Mimo swojego związku z Marsem, jest nazywany "księciem pokoju".
 3. Zdolności i moce: Phaleg posiada zdolność do wpływania na wydarzenia wojenne oraz promowania działań związanych z honorami wojennymi.

Duchy, którymi włada Phaleg:

Phaleg, jako duch Marsa, włada 35 prowincjami olimpijskimi, każda z których jest zarządzana przez mityczne legiony duchów. W każdej prowincji Phaleg dysponuje ogromną ilością legionów duchowych, z którymi współpracuje i którymi zarządza. Dzięki tak dużej liczbie podległych mu duchów, Phaleg ma szerokie wpływy i znaczące możliwości w sferach związanych z Marsem i jego energią wojenną i honorową.

Phaleg najlepiej przywoływać w pierwszej godzinie wtorku, co odpowiada astrologicznemu przypisaniu Marsa do tego dnia .

 

OCH

OCH

Och jest duchem Słońca, który zarządza wszystkim, co jest związane z tym ciałem niebieskim oferując zdrowie, mądrość i bogactwo.

Charakterystyka Och:

 1. Długowieczność i zdrowie: Och oferuje 600 lat życia w doskonałym zdrowiu.
 2. Mądrość: Udziela wielkiej mądrości.
 3. Duchy: Daje najdoskonalsze duchy.
 4. Medycyna: Naucza doskonałej medycyny.
 5. Alchemia: Potrafi przekształcić wszystko w najczystszsze złoto i cenne kamienie. Udziela złota oraz magicznej sakiewki, która nieustannie się napełnia złotem.

Duchy, którymi włada Och:

Och włada 36,536 legionów duchów, które służą mu na przestrzeni wieków.

Najlepszy czas na wezwanie Ocha to niedziela, będąca dniem związanym ze Słońcem. Najbardziej odpowiednia godzina to pierwsza godzina po wschodzie Słońca.

 

HAGITH

HAGITH

Hagith jest duchem związanym z Wenus i zarządza wszystkim, co jest powiązane z tym ciałem niebieskim oferując piękno, przemianę i lojalność duchów.

Charakterystyka Hagith:

 1. Piękno i przemiana: Hagith sprawia, że osoby, które go przywołują, stają się atrakcyjniejsze.
 2. Przemiana metali: Hagith może zamieniać miedź w złoto i odwrotnie.
 3. Duchy: Dostarcza duchy, które lojalnie służą tym, którzy je przywołują.

Duchy, którymi włada Hagith:

Hagith dowodzi 4000 legionami duchów i nad każdym tysiącem legionów ustanawia królów na wyznaczone sezony .

Najlepszy czas na wezwanie Hagitha to piątek, który astrologicznie jest związany z Wenus. Najbardziej odpowiednią godziną jest pierwsza godzina po wschodzie słońca .

 

OPHIEL

OPHIEL

Ophiel jest duchem związanym z Merkurym, który posiada kontrolę nad sprawami przypisanymi do tej planety takimi jak komunikacja, handel i magia.

Charakterystyka Ophiel:

 1. Nauczanie sztuk: Ophiel naucza wszystkich sztuk i nauk, oferując głęboką wiedzę i zrozumienie.
 2. Transmutacja: Potrafi zamienić rtęć w kamień filozoficzny, posiada więc umiejętność przekształcania i tworzenia.
 3. Duchy Familiarne: Łatwo dostarcza duchy familiarne, które mogą służyć czarownikowi.

Duchy, którymi włada Ophiel:

Liczba Legionów: Ophiel dowodzi 100,000 legionami duchów, co pokazuje jego ogromną moc i wpływy.

Najlepszy czas na wezwanie Ophiela to środa, co odpowiada astrologicznemu przypisaniu Merkurego do tego dnia. Najbardziej odpowiednią godziną jest pierwsza godzina po wschodzie słońca.

 

PHUL

PHUL

Phul jest duchem Księżyca, który rządzi wszystkimi sprawami lunarnymi w tym przemianami metali, leczeniem i duchami wodnymi.

Charakterystyka Phul:

 1. Przemiana Metali: Phul ma moc zmiany wszystkich metali w srebro,.
 2. Rządzenie sprawami lunarnymi: Zarządza wszystkimi sprawami związanymi z Księżycem.
 3. Leczenie: Leczy wodniactwo*.
 4. Duchy wodne: Dostarcza duchy wody, które służą ludziom w materialnej i widzialnej formie.
 5. Długowieczność: Może sprawić, by ludzie żyli 300 lat.

Duchy, którymi włada Phul:

Liczba Legionów: Phul dowodzi 38,500 legionami duchów.

Najlepszy czas na wezwanie Phula to poniedziałek, co odpowiada astrologicznemu przypisaniu Księżyca do tego dnia. Najbardziej odpowiednią godziną jest pierwsza godzina po wschodzie Księżyca.

 

 

Podsumowując

Duchy Olimpijskie

Duchy Olimpijskie są bytami rządzącymi różnymi aspektami świata materialnego i duchowego, każdy z nich przypisany jest do konkretnej planety i działa w związanych z nią sferach. Są wykorzystywane w praktykach ceremonialnych i magicznych, związanych z dniem tygodnia oraz godziną planetarną przypisaną ich planetom.

 1. Aratron (Saturn)

  • Moce: Transformacja materii, nauczanie alchemii, magii, medycyny, niewidzialność, uczynienie bezpłodnych płodnymi.
  • Wezwanie: Pierwsza godzina soboty.
 2. Bethor (Jowisz)

  • Moce: Dostojności, odkrywanie skarbów, długowieczność, zapewnianie duchowych pomocników.
  • Wezwanie: Pierwsza godzina czwartku.
 3. Phaleg (Mars)

  • Moce: Wpływanie na wojny, podnoszenie do honorów.
  • Wezwanie: Pierwsza godzina wtorku.
 4. Och (Słońce)

  • Moce: Długowieczność, mądrość, nauczanie medycyny, przemiana metali.
  • Wezwanie: Pierwsza godzina niedzieli.
 5. Hagith (Wenus)

  • Moce: Zwiększanie atrakcyjności, przemiana metali.
  • Wezwanie: Pierwsza godzina piątku.
 6. Ophiel (Merkury)

  • Moce: Nauczanie sztuk i nauk, transmutacja rtęci w kamień filozoficzny.
  • Wezwanie: Pierwsza godzina środy.
 7. Phul (Księżyc)

  • Moce: Przemiana metali w srebro, leczenie chorób takich jak wodniactwo (obrzęk).
  • Wezwanie: Pierwsza godzina poniedziałku.

Każdy z tych duchów posiada swoje specyficzne kadzidła i zapachy, które należy użyć podczas rytuałów wezwań, aby zwiększyć skuteczność ceremonii. Duchy te zarządzają legionami duchów i mają określone czasy, kiedy ich wezwanie jest najbardziej skuteczne, zgodnie z astrologicznym przypisaniem im dni i planet.

* - termin "wodniactwo" w tym kontekście jest prawdopodobnie staromodnym terminem na obrzęk związany z zatrzymywaniem płynów w organizmie, znany dzisiaj jako obrzęk lub hydrops. W kontekście historycznym, "wodniactwo" było często traktowane jako osobna choroba, lecz obecnie rozumie się go jako objaw różnych stanów zdrowotnych, takich jak niewydolność serca, niewydolność nerek lub wątroby, które mogą prowadzić do nadmiernego gromadzenia się płynu w ciele.
W kontekście magii i alchemii, leczenie takich stanów często wiązało się z użyciem zarówno wiedzy medycznej, jak i zaklęć czy amuletów, co było domeną postaci takich jak Phul. Oferował on zarówno wiedzę medyczną, jak i duchową pomoc w leczeniu i ochronie przed takimi schorzeniami.

 

Jeszcze kilka słów o...

Familiary

Duchy familiarne, znane także jako familiary, są to byty duchowe lub magiczne, które w tradycji europejskiej czarownictwa i magii służą czarownikom, czarownicom, albo magom jako pomocnicy. Mogą one przybierać różne formy, zarówno materialne, jak i niematerialne i zazwyczaj wiążą się z osobą praktykującą magię przez pewnego rodzaju pakt lub duchową umowę. Oto kilka kluczowych aspektów dotyczących duchów familiarów:

 1. Formy: Familiary mogą pojawić się w różnorodnych formach, w tym jako zwierzęta (np. koty, psy, ptaki, żaby), duchy, a nawet jako postacie humanoidalne. W folklorze europejskim często występują jako zwierzęta, które posiadają niezwykłe zdolności lub charakterystyki.

 2. Funkcje: Głównym zadaniem familiara jest wspieranie praktyk magicznych swojego opiekuna. Mogą to robić poprzez ochronę przed negatywnymi lub szkodliwymi siłami, pomoc w przeprowadzaniu rytuałów, dostarczanie informacji lub wiedzy, a nawet przez uczestnictwo w magicznych działaniach.

 3. Komunikacja: Familiary często komunikują się ze swoimi opiekunami na różne sposoby, w zależności od formy w jakiej się manifestują. Komunikacja ta może obejmować mowę, telepatię, intuicję, a nawet fizyczne działania.

 4. Nawiązywanie kontaktu: Zdobywanie familiara często wiąże się z określonym rytuałem lub magiczną ceremonią, gdzie mag lub czarownica zawiera pakt z duchem. W wielu tradycjach zakłada się, że familiary są przekazywane z pokolenia na pokolenie lub są przypisywane czarownikom przez wyższe, duchowe byty.

 5. Kontrowersje i interpretacje: W historycznym kontekście Europy, familiary były często przedstawiane w negatywnym świetle, szczególnie w okresach polowań na czarownice, gdzie uważano je za demony służące w złej magii. Współczesne interpretacje w neopogańskich i magicznych praktykach często przedstawiają familiary w bardziej pozytywnym świetle, jako duchowych przewodników lub pomocników.

Familiary pełnią więc kluczową rolę w wielu tradycjach magicznych, oferując wsparcie, ochronę i partnerstwo dla tych, którzy praktykują magię.

 

Duchy Olimpijskie, Magia planetarna, Aratron, Bethor, Phaleg, Och, Hagith, Ophiel, Phul, Rytuały magiczne, Astrologia i magia, Duchy planetarne, Wezwania duchów, Jak wezwać Duchy Olimpijskie, Duchy Olimpijskie i ich moce, Praktyki magiczne z Duchami Olimpijskimi, Duchy Olimpijskie w astrologii, Wykorzystanie Duchów Olimpijskich w magii, Familiary.

Komentarze do wpisu (0)

 

Cedrowe Wzgórza - Sklep magiczny i Pracownia Sztuki Ezoterycznej

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium